• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

ВАЖНО - ПРОМЕНА ДИНАРСКОГ ПОДРАЧУНА АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА

Обавештавамо све обвезнике да од 09. фебруара 2017. године почиње да важи нови подрачун сопствених прихода Агенције за управљање лукама.

Број овог подрачуна је 840-1073668-09.

Такође, престаје да важи претходни подрачун Агенције број 840-1007627-58.

Молимо обвезнике да од наведеног датума све обавезе настале на основу фактура Агенције измирују у корист новог подрачуна, са обавезним уносом броја фактуре у поље "позив на број одобрења".