• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Влада Србије усвојила две уредбе о утврђивању лучких подручја

Влада Републике Србије на седници одржаној 31. јануара усвојила је Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја у Смедереву и Уредбу о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Великом Градишту, насеље Рам.

Изменама Уредбе о утврђивању лучког подручја у Смедереву проширено је постојеће лучко подручје. На тај начин су се створили предуслови за изградњу терминала за расуте и генералне терете, чији је инвеститор Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Лучко подручје међународног путничког пристаништа у Великом Градишту, у насељу Рам, утврђено је у складу са са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.

Текстове уредби можете пронаћи ОВДЕ.