• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Влада Србије усвојила Уредбу о утврђивању лучког подручја на пристаништу у Голупцу

Влада Србије, на седници одржаној 11. јануара усвојила је Уредбу о утврђивању лучког подручја међународног путничког пристаништа у Голупцу.

Овом уредбом утврђује се лучко подручје међународног путничког пристаништа у Голупцу у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.

Текст уредбе можете наћи ОВДЕ.