• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Влада усвојила Уредбу о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву

Влада Републике Србије, на седници одржаној 08. децембра, усвојила је Уредбу о утврђивању лучког подручја луке у Панчеву.

Овом уредбом утврђује се лучко подручје у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.

Текст Уредбе можете преузети ОВДЕ.