• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Закључци савета Министара транспорта ЕУ

Министри саобраћаја из земаља Европске уније усвојили су на седници Транспортног савета низ закључака, као одговор на NAIADES III план ЕУ. Закључци се односе на зелену енергетску транзицију и утицај климатских промена на одвијање водног саобраћаја.

Поменути закључци укључују препознавање важности транспорта унутрашњим водним путевима у погледу мобилности без емисија, имајући у виду да је водни саобраћај одржив и мање оптерећен. Поред тога истакнута је важност развоја стратегија за решавање утицаја речног транспорта на климатске промене и животну средину, и обрнуто, кроз истраживања и инвестирање. Исказана је подршка плановима за паметно и одрживо унапређење транспорта и речних лука.

Поред тога, наглашен је значај препознавања утицаја климатских промена на речни саобраћај, посебно на пловидбу, лучку делатност и управљање водама. Наведено је да о климатским утицајима најбоље сведоче промене нивоа подземних вода, суше и периоди обилних падавина у претходним годинама. Речено је да је потребно унапредити пловидбене услове у складу са ТЕН-Т смерницама.

Савет се сагласио да су унутрашњи водни путеви и луке суштинска компонента мултимодалног саобраћаја и да их стога треба укључити у ревизију Директиве о комбинованом транспорту.

Текст закључака можете пронаћи ОВДЕ.