• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Завршна конференција пројекта DIONYSUS

Конференција којом је најављен завршетак пројекта DIONYSUS одржана је у Констанци. Пројекат ће званично бити окончан 31. децембра ове године.

Догађају су присуствовали представници Заједничког секретаријата Транснационалног програма Дунав, Дунавске комисије, Агенцијe за управљање лукама, као ИПА партнерa на поменутом пројекту и румунског Министарства саобраћаја и инфраструктуре. Они су оценили да је DIONYSUS од великог значаја за даље повезивање и унапређење Дунавског региона. Остварење циљева пројекта, пре свега укључивање Дунавских лука у мултимодалне транспортне ланце омогућиће развој лучке делатности и индустрије у залеђу, сагласили су се говорници.

Представници Агенције, која је била вођа радног пакета „Дунавске речне и морске луке – Анализе и препоруке“ презентовали су спроведене активности. Најважније активности односиле су се на анализу лучких тарифа, дигитализације у лукама, инфраструктурне повезаности и могућности за развој мултимодалности, као и на организацију две регионалне радионице и састанка пројектних партнера.

Резултати и препоруке постигнути током трајања пројекта DIONYSUS допринеће томе да луке на Дунаву буду ефикасна, боље повезана и интегрисана транспортна чворишта, закључено је на скупу.