• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Зелена логистика: EFIP и Агенција за управљање лукама

Ауторски текст Тури Фиорита (Европска федерација речних лука) за пети годишњи Билтен Агенције

Европа је у свом Зеленом договору поставила амбициозне циљеве у области транспорта, заштите животне средине и климатских промена. У овом тренутку развијају се политике и иницијативе чији је задатак остварење ових циљева. EFIP верује да су улога и позиција речних лука у оквиру ових дешавања од кључне важности.

Питања одрживости и квалитета ваздуха су у првом плану. За речне луке питања одрживости укључују, али нису ограничена, на постројења за напајање енергијом са обале као и на снабдевање и складиштење обновљивих извора енергије. Истовремено се може говорити и о изградњи инфраструктуре у лучким подручјима намењеној снабдевању пловила, железнице и камиона обновљивим изворима енергије.

Европске речне луке налазе се на раскрсници водног, железничког и друмског саобраћаја; у њиховој основи је мултимодалност, али још увек смо далеко од могућности који нуди мултимодални систем. Са појавом повећаних логистичких захтева али и криза потребно је наћи одговарајућа решења. Потпуни мултимодални приступ важан је како би се максимизовао сав европски транспортни капацитет. Јачањем мултимодалности, европске речне луке развијају своју функцију чворишта. Речне луке се не ослањају само на повезивање морских лука са унутрашњим тржиштима, већ и на подршку међурегионалним транспортним мрежама које сежу чак до Источне Азије.

Да би биле конкурентне, речне луке примењују дигиталне системе који повећавају ефикасност и промовишу мултимодални транспорт. Како се развијају нови иновативни облици превоза, тако се прилагођавају и речне луке. Аутономна пловила, возови и камиони биће активни у сектору логистике, а речне луке ће их подржавати.

Циљ EFIP-a је потпора лукама широм Европе и помоћ у остваривању циљева европског зеленог споразума. Федерација окупља више од 200 речних лука у Европи и иступа као њихов глас у ЕУ. Истовремено, подстиче своје чланове да размењују идеје и унапређују сарадњу. Најбољи пример размене искустава је онлајн конференција Open innovation challenge, одржана прошле године.

Рад и посвећеност Агенције одражавају циљеве EFIP-a. Континуирани рад Агенције на развоју лука значи не само јачање логистичких веза у Србији већ и промоцију одрживог транспорта на европском континенту. Чланство Агенције у Европској федерацији речних лука додатно потврђује међународну посвећеност зеленој логистици дуж Дунава.