• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Циљеви у 2024. години

 • Спровођење активности на пројекту „Заплови Србијом“;
 • почетак пројекта „Зелене Луке“;
 • учешће у оквиру Преговарачке групе за транспорт и трансевропске мреже (ПГ 14, ПГ 21);
 • Издавање Одобрења за обављање лучке делатности и закључивање уговора о обављању лучке делатности;
 • сповођење поступка објављивања јавног позива и избор лучких оператера на утврђеним лучким подручјима лука, пристаништа, међународних путничких пристаништа и марина;
 • вођење Уписника лучких оператера;
 • евиденација непокретности у јавној својини;
 • наплата лучких накнада;
 • информисање и увођење обвезника плаћања накнада у систем електронског подношења пријава;
 • евидентирање и идентификовање свих правних лица која обављају делатност транспорта и претовара на водним путевима у Републици Србији;
 • сарадња са међународним и европским организацијама;
 • активно учешће у раду форума Коридора Рајна-Дунав и радне групе за луке;
 • учешће у раду Европске федерације речних лука;
 • председавање Експертском радном групом за луке и лучке операције Дунавске комисије;
 • израда техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката развоја лука, међународних путничких пристаништа и марина у Републици Србији;
 • спровођење активности у области заштите животне средине у складу са Зеленом агендом.