• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Прва успешна година пројекта ‘’Danube Skills’’

Дводневни састанци партнера на пројекту ‘’Danube Skills’’ одржани су у румунском граду Констанца 21. и 22. фебруара. Састанцима су присуствовали представници Агенције за управљање лукама, која на пројекту учествује као IPA партнер.

Током првог дана, у оквиру радног пакета 4, партнерима је одржан тренинг ‘’Успостављање центра за промоцију Дунавске логистике’’. Предавачи су, кроз практичне примере и искуства различитих европских институција, учесницима обуке дали смернице на који начин да организују пружање и размену информација. Према њиховим речима, центар за промоцију би требало да свим заинтересованим станама омогући најважније податке и информације у вези са пловидбом Дунавом.

Други дан састанака био је посвећен анализи спроведених активности у првој години пројекта. Водећи партнер похвалио је напоре свих партнерских организација и нарочито истакао Агенцију за управљање лукама. Агенција се током прве године показала као институција која је успешно радила на свим задацима и истакла се у изградњи и подизању капацитета.

На скупу су договорени даљи кораци, будуће активности и утврђени рокови за 2018. годину, уз уверење да ће друга година пројекта ‘’Danube Skills’’ бити још успешнија и донети очекиване резултате.