• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Ступање на снагу Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Скупштина Републике Србије је усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара чија ће примена почети 01. јануара 2019. године. За наплату накнаде за пристајање, лежарину и употребу обале и даље ће бити надлежна Агенција за управљање лукама. У складу са одредбама Закона обавезе по основу наканда које су настале, а нису измирене до дана ступања на снагу овог Закона, измириће се у складу са прописима који су били на снази у време настанка обавезе. Такође, поступци утврђивања наплате и контроле накнада који су започети до дана ступања на снагу овог Закона, окончаће се по прописима по којима су започети. Текст Закона о накнадама за коришћење јавних добара можете пронаћи ОВДЕ.